Skip to main content
telefoon telefoon 0186 601414         info@fysiomhl.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Mijnsheerenland

U komt na een afspraak voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling. Tijdens het eerste consult onderzoekt de fysiotherapeut u en bepaalt of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult neemt 20-30 minuten in beslag. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek wordt een behandelplan opgesteld.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

 1. Neem bij het eerste bezoek uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee.
 2. Patiënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoen-)normen en waarden.
 3. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
 4. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties). Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Fysiotherapie Mijnsheerenland kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Fysiotherapie Mijnsheerenland heeft contracten met veel zorgverzekeraars.
 5. Wij stellen het op prijs als u in de gehele praktijkruimte geen hinderlijk gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Graag uw telefoon op ‘stil’ zetten.
 6. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat eenieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. kinderfysiotherapie, manuele therapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie.
 7. Voor openingstijden en telefoonnummers bekijk de website. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt uw telefoonnummer achterlaten. U wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
 8. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (0186-601414) of per e-mail (info@fysiomhl.nl).
 9. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. De behandeling wordt dan niet in rekening gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
 10. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte.
 11. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
 12. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Mijnsheerenland gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook “privacy verklaring
 13. Fysiotherapie Mijnsheerenland is aangesloten bij de KNGF, MLDV, NVFS en NVFK.  Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.
 14. Patiënten  dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar, waar wij contracten mee hebben. Indien de patiënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Mijnsheerenland incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
 15. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.
 16. Fysiotherapie Mijnsheerenland is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.